Начална страница

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ДЕЙНОСТ

    Отстояване и защита на основните социални и трудови интереси и права на членовете си в сферата на труда, трудовата заетост и трудовите отношения, социалното и здравно осигуряване, подпомагането, осигуряването на високо жизнено равнище и професионална реализация при спазване Конституцията на Република България, действащото законодателство, на конвенциите на Международната организация на труда и други международни споразумения, по които Република България е страна.

Дейност PDFУстав PDF

Министерство на правосъдието
Регистрация   ДАНС
Финансова политика   "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
Проекти   НПО В БЪЛГАРИЯ
Галерия    
Новини    
Контакти